Bestyrelsen

Formand og kontakt person : Modather Azzam

Forenings vedtægter (klik her!)

En kort beskrivelse af det akutte behov for muslimerne på Bornholm og af projektet ”Købet af den første moské på Bornholm” 

Assalaamu ‘alaikom wa rahmatullaahi wa barakaatuhu 

På Bornholm bor der ca. 250 muslimer. Disse 250 muslimer har godt og grundigt etableret sig på øen. Mange af dem er under 18 år og har aldrig tidligere besøgt og oplevet atmosfæren i en moské. Dog har de ofte set og hørt om dem på internettet eller fra deres forældre. 

Af den årsag tog nogle brødre og søstre på Bornholm tilbage i september 2020 initiativ til, at etablere foreningen ”Det Islamiske Fællesskab på Bornholm”. Foreningens overordnede formål er, at forene alle muslimer på Bornholm ved først og fremmest at stille et samlingssted til rådighed i Allahs navn. Dette sted skal ikke kun være et bedested men også et sted, hvor der vil blive etableret og afholdt mange forskellige positive aktiviteter. Disse har alle til hensigt at bidrage til, at vi i fællesskab kan hjælpe hinanden med, at styrke og udvikle vores muslimske identitet i overensstemmelse med de islamiske værdier og til gavn for samfundet.

Hvis Allah tillader det og vi får købt et sted, som vi kan omdanne til en moské, så vil dette være første gang, at det er sket på Bornholm. Der har tidligere været brødre og søstre, der har lejet sig ind i nogle lokaler her og dér, dog har det desværre aldrig holdt længe. Denne gang er vi, muslimer, nødt til at købe et sted så der for altid vil være en moské på Bornholm sådan så enhver muslim har mulighed for, at bede og deltage i de forskellige aktiviteter. 

”Det Islamiske Fællesskab på Bornholm” vil, med Allahs tilladelse, gøre følgende når et hus er købt i Allahs navn: 

  • Etablere de fem daglige bønner. 
  • Etablere fredagsbøn. Dette med ønsket om også at invitere kyndige prædikanter til Bornholm, der kan afholde fredagsbønnen. 
  • Etablere undervisning i Arabisk. 
  • Etablere undervisning i Koranen.
  • Etablere undervisning i basal islamisk viden.
  • Etablere attraktive aktiviteter for alle, uanset alder og køn.
  • Prioritere forkyndelse (da’wah) om Islam meget højt. 
  • Afholde foredrag for interesserede, herunder skoler, gymnasier, universiteter, foreninger osv. 

”Det Islamiske Fællesskab på Bornholm” vurderer, at projektet vil koste ca. 1.500.000 kr. Det er vores håb, efter at have sat vores lid til Allah, at indsamle dette beløb inden Ramadan måned er omme. 

Kort om bestyrelsen:

Bestyrelsen består af fem bestyrelsesmedlemmer, der hver især besidder egenskaber der med Allahs tilladelse kan bruges til, at nå målet med etableringen samt de fremtidige mål om, hvad der skal implementeres på Bornholm.