Doner til moskéen på MobilePay 345631


”Ramadan Mubarak, i dag begynder den velsignede måned og samtidig
starter vores indsamling til moskéen på Bornholm som vi håber at netop du vil
være med at bidrage til. Se gerne vores introduktionsvideo med talsmand
Mujahed Sebastian Abassi nedenfor og doner det du kan på MobilePay
345631.”

Formål:

”Det Islamiske fællesskab på Bornholm blev etableret i efteråret 2020 med
formålet at få bygget en moske på Bornholm i nærheden af Rønne.
Visionen med moskéen er at opbygge en identitet hos muslimer, der er
baseret på de islamiske værdier og samtidigt tilpasset det danske samfund.
Med udgangspunkt i Koranen og åben for alle muslimer uanset retning.
Det Islamiske Fællesskab på Bornholm ønsker også at styrke
folkeoplysningen gennem at medlemmernes evne og lyst til, at tage ansvar for
eget liv, samt deltage aktivt og engageret i samfundslivet øges.
At indgå i dialog og samarbejde med det omgivende samfund på behørig vis
med de bedste manerer og korrekt etikette, samt løfte de fællessager som er
til samfundets og menneskets gode.”